Barn som anhörig Att möta barn som anhöriga

Beställ publikation, endast för vårdgivare.

   
Titel Barn som anhörig Att möta barn som anhöriga
Kategori Hälso- och sjukvård
Årgång 2022
Pris 0
Antal sidor 8

Beskrivning

Foldern vänder sig till barnets föräldrar eller annan vuxen i barnets närhet. Innehåller kortfattad beskrivning av hur man som vuxen kan hjälpa barnet.

Levereras endast i Västra Götaland.