Donationskort

Socialstyrelsen tar inte längre fram några donationskort utan uppmuntrar den som har ett kort att ta ställning till organ- och vävnadsdonation via Socialstyrelsens donationsregister.

I stället för donationskorten har vi tagit fram en fickfolder som beskriver varför organ- och vävnadsdonation är en viktig fråga, vikten av att ta ställning och hur man gör det. Den är beställningsbar för er i vården och vi är mycket glada om relevanta verksamheter beställer den och placerar ut på mottagningar och väntrum.

Informationsmaterial på Socialstyrelsens webbplats

De två sätten vi lyfter fram för att ta ställning till organ- och vävnadsdonation är:
Berätta för närstående
Donationsregistret
Anmäl dig till Donationsregistret på Socialstyrelsens webbplats

Anneli Wicksell

Socialstyrelsen