Ensamhet, Känner du dig ensam eller känner du någon som gör det?

Beställ publikation, endast för vårdgivare.

   
Titel Ensamhet, Känner du dig ensam eller vet du någon som gör det?
Kategori  
Författare  
Årgång 2021
Pris 0
Antal sidor 12
Ansvarig/kontaktperson för publikationen Agneta Eriksson
agneta.eriksson@vgregion.se

Beskrivning

Broschyren om ofrivillig ensamhet är tänkt att utgöra ett stöd till dig som upplever dig vara ofrivilligt ensam eller till dig som känner någon som gör det. Här finns det egenvårdstips och hur du som medmänniska kan stötta. Det finns också information om professionell hjälp och stöd samt hur ofrivillig ensamhet påverkar hälsan.

Materialet är framtaget av Västra Götalandsregionen avdelning social hållbarhet i samverkan med Borås stad, Dals-Eds och Tanums kommun.

Det finns även en broschyr som vänder sig mer till dig som i din yrkesroll eller ideella arbete möter till personer som upplever en ofrivillig ensamhet. Sök under E: Ensamhet, Stöd till dig som i ditt arbete möter någon som är ofrivilligt ensam

Max 20 exemplar per beställning. Levereras endast inom Västra Götaland.

.