Från idé till IOP

Skriften beskriver vad ett IOP är och hur ett samarbete med VGR kan inledas.

   
Titel Från idé till IOP
Årgång 2022
Pris 0 (levereras endast inom Västra Götalandsregionen.)
Antal sidor 12
Kontaktperson för publikationen Sofia Emanuelsson
sofia.a.emanuelsson@vgregion.se

Beskrivning

Organisationer inom det civila samhället har under de senaste hundra åren utvecklat idéer och arbetssätt som gjort våra samhällen till bättre platser för människor att bo och leva i. Det nya är att allt fler av sådana idéer utvecklas som idéburna offentliga partnerskap (IOP).