Hållbart resande i tjänst - Affisch A3

Beställ publikation.

   
Titel

Hållbart resande i tjänst – Affisch A3

   
   
Årgång 2022
Pris 0
Antal sidor 1
   

Beskrivning

En affisch som presenterar innebörden i VGRs riktlinjer för möten och tjänsteresor. Riktlinjerna antogs av regionstyrelsen hösten 2022 och är ett komplement till rese- och mötespolicyn som beslutades av regionfullmäktige våren 2022.

Affisch i A3 som kan sättas upp på anslags-/informationstavlor.