Kortleken 54 artiklar

  
Titel Kortleken 54 artiklar
Kategori Mänskliga rättigheter
Författare Tagits fram av: Avdelning mänskliga rättigheter
Årgång 2016
Pris 50:- styck 
Antal sidor  

Beskrivning

Kortleken med barnkonventionens 54 artiklar används för att skapa dialog och reflektion kring barnets rättigheter. Korten i kortleken beskriver innebörden av varje enskild artikel. Genom att arbeta med kortleken ökar förståelsen för barnkonventionens innehåll och konventionen som helhet. FYLL I FAKTURAADRESS FÖR DEBITERING