Kulturstrategi VG 2024-2027

Beställ publikation. På www.vgregion.se/kultur kan du läsa dokumentet i pdf-format.

   
Titel Kulturstrategi Västra Götaland - och regional kulturplan 2024-2027
Kategori Kultur
Författare  
Årgång 2023
Pris 0
Antal sidor 72
Ansvarig/kontaktperson för publikationen

Marina Andersson
marina.ev.andersson@vgregion.se

 

Beskrivning

Kulturstrategin styr, tillsammans med Regionfullmäktiges årliga budget, Västra Götalandsregionens satsningar inom kulturområdet 2024-2027. Kulturstrategin fungerar som vägledning för de organisationer som möjliggör och utvecklar kulturen i Västra Götaland. Kulturstrategin samspelar med Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för visionen om ett gott liv i Västra Götaland.

Läs mer på: www.vgregion.se/kultur