Mänskliga rättigheter, Jag ska inte behöva outa mig själv varje gång jag har ett samtal

Beställ publikation, endast för vårdgivare. Om det finns en pdf-dokument, ladda gärna ned och läs.

  
Titel Mänskliga rättigheter, Jag ska inte behöva outa mig själv varje gång jag har ett samtal
Kategori Folkhälsa, Hälso- och sjukvård, Mänskliga rättigheter
Författare Anna Westerståhl, Jeanette Stål
Årgång 2012
Pris 0
Antal sidor 59
Ansvarig/kontaktperson för publikationen Namn
Mobilnummer
Mejladress

Beskrivning

En rapport om bemötande av hbtq-personer i Västra Götalands län, beställd av rättighetskommitténs kansli för att samla kunskap om hbtq-personers mänskliga rättigheter.