Mat för att må bra under och efter cancerbehandling

Beställ publikation, endast för vårdgivare. Om det finns ett pdf-dokument, ladda gärna ned och läs.

   
Titel Mat för att må bra under och efter cancerbehandling.
Kategori Hälso- och sjukvård, cancervård, rehabilitering
Författare RCC Väst
Årgång 2019
Pris Se Marknadsplatsen
Antal sidor 24
Ansvarig/kontaktperson för publikationen Sofie Grinneback
sofie.grinneback@rccvast.se

Beskrivning

Broschyren vänder sig till den som behandlas eller har behandlats för cancer. Foldern är framtagen med 1177 Vårdguidens grafiska profil och är tänkt att delas ut av vårdpersonal som exempelvis kontaktsjuksköterska eller dietist. Innehållet kompletterar den information som sedan tidigare finns om mat och cancer på 1177 på webben.

Innehållet är indelat i rubriker som beskriver olika problem som kan uppstå. Råden är generella och kortfattat beskrivna. Det handlar om allt från råd vid nedsatt aptit, viktnedgång och illamående, till råd för den som har mag- och tarmproblem eller behöver äta mat som är mjuk eller flytande.

Foldern har tagits fram av dietist inom ramen för det utvecklingsarbete av cancervården som sker med stöd av Regionalt cancercentrum väst.

Läs mer på: www.cancercentrum.se/vast/mat-for-att-ma-bra

Beställ i Marknadsplatsen under artikelnummer VGR16019