Palliativ vård för vuxna. Handbok för läkare.

Beställ publikation, endast för vårdgivare.

   
Titel Palliativ vård för vuxna. Handbok för läkare.
Kategori Cancervård, Hälso- och sjukvård, Palliativ vård, Primärvård
Författare Regionalt cancercentrum väst
Årgång 2023
Pris 0
Antal sidor 24

Beskrivning

Handboken Palliativ vård för vuxna riktar sig till läkare som möter patienter med palliativa vårdbehov och deras närstående. Materialet är framtaget inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet av den palliativa vården, som sker med stöd av Regionalt cancercentrum väst. Handboken innehåller information om hur palliativa vårdbehov kan identifieras, trygghetsordinationer och smärtskattning. Den ger också vägledning i hur olika symtom såsom smärta, illamående, ångest, andnöd, rosslingar och oro kan hanteras.

Handboken är gjord i A6-format och kan beställas gratis av alla medarbetare inom Västra sjukvårdsregionen. Läs mer på:

https://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/palliativ-vard/palliativ-handbok/

Levereras endast i Västra Götalandsregionen och Region Halland.