Information till dig som får behandling med opioid för akut smärta

Beställ publikation, endast för vårdgivare

  
Titel Information till dig som får behandling med opioid för akut smärta
Kategori Hälso- och sjukvård, Läkemedel
Årgång 2018
Pris 0
Antal sidor 4

Beskrivning

Informationsfolder till patienter som får behandling med opioider för akut smärta. Patientinformationen kan användas av alla verksamheter som förskriver opioider till vuxna med akut smärta. Den innehåller information om opioider samt vad som är viktigt att tänka på under en opioidbehandling ur ett patientperspektiv.