Patientnämnden (Om du inte är nöjd med vården) BKS

Beställ publikation.

Om du inte är nöjd med vården

   
Titel Patientnämnden (Om du inte är nöjd med vården). Bosniska, Kroatiska, Serbiska
Kategori Hälso- och sjukvård, Patienträttigheter, Tandvård
Författare Patientnämndens kansli
Årgång 2021
Pris 0
Antal sidor 4
Ansvarig/kontaktperson för publikationen patientnamnden@vgregion.se

Beskrivning

Patientnämnden informerar patienter. Om du har klagomål, frågor eller synpunkter på vården, då kan du vända dig till Patientnämnden. LEVERERAS I BUNT OM 20 EX. BESTÄLLER DU 1 SKICKAS 20.