Patientnämnden (Om du inte är nöjd med vården) Tigrinska

Beställ publikation.

Om du inte är nöjd med vården

   
Titel Patientnämnden (Om du inte är nöjd med vården). Tigrinska
Kategori Hälso- och sjukvård, Patienträttigheter, Tandvård
Författare Patientnämndens kansli
Årgång 2021
Pris 0
Antal sidor 4
Ansvarig/kontaktperson för publikationen patientnamnden@vgregion.se

Beskrivning

Patientnämnden informerar patienter. Om du har klagomål, frågor eller synpunkter på vården, då kan du vända dig till Patientnämnden.

Levereras i bunt om 20 exemplar. Beställer du 1 skickas 20.