Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården

Beställ publikation, endast för vårdgivare.

   
Titel Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården
Kategori Cancervård, Hälso- och sjukvård, Palliativ vård, Primärvård
Författare Patient- och närståenderådet Väst
Årgång 2020
Pris 0
Antal sidor 29

Beskrivning

Patient- och närståenderådet vid Regionalt Cancercentrum Väst har tagit fram en broschyr om patienters och närståendes önskemål. Genom att förmedla patienter- och närståendes upplevelser och erfarenheter är förhoppningen att kunna bidra till att cancervården i framtiden ska präglas av en bättre helhetssyn, både vad gäller omhändertagande och bemötande.

Broschyren riktar sig till dig som arbetar i, eller är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Förhoppningen är att du som arbetar i vården ska använda materialet som stöd, inspiration och hjälp i att bemöta och förstå patienter- och närståendes situation. Förhoppningen är även att beslutsfattare ska få en större förståelse för de behov som finns och ta hänsyn till dem vid planering och beslut.

I Sverige finns sex patient- och närståenderåd knutna till respektive Regionalt cancercentrum. Samtliga råd har valt att stå bakom materialet.

Du som arbetar i verksamheter inom Västra sjukvårdsregionen kan beställa broschyren kostnadsfritt här. Verksamheter inom övriga regioner beställer via respektive Regionalt cancercentrum.