Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården

Beställ publikation, endast för vårdgivare.

  
Titel Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården
Kategori Cancervård, Hälso- och sjukvård, Palliativ vård, Primärvård
Författare Patient- och närståendeperspektivrådet (PNP-rådet)
Årgång 2017
Pris 0
Antal sidor 24

Beskrivning

Broschyren riktar sig till Dig som arbetar i, eller är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Den är framtagen av Patient- och närståendeperspektivrådet vid Regionalt cancercentrum väst. Här vill vi ge våra perspektiv på vad det innebär att drabbas av cancer. Vår förhoppning är att Du ska använda materialet som stöd, inspiration och hjälp i att bemöta och förstå vår situation. Vi vill också att Du som är beslutsfattare ska få en större förståelse för våra behov och ta hänsyn till dem vid planering och beslut. I Sverige finns sex patient- och närståenderåd knutna till respektive Regionalt cancercentrum. Samtliga råd har valt att stå bakom materialet. Här kan verksamheter inom Västra sjukvårdsregionen beställa broschyren kostnadsfritt. Verksamheter inom övriga regioner beställer via respektive Regionalt cancercentrum.


Senast uppdaterad: 2019-04-22 23:33