Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården

Beställ publikation, endast för vårdgivare.

   
Titel Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården
Kategori Cancervård, Hälso- och sjukvård, Palliativ vård, Primärvård
Författare Patient- och närståenderådet Väst
Årgång 2020
Pris 0
Antal sidor 29

Beskrivning

Patient- och närståenderådet vid Regionalt Cancercentrum Väst har tagit fram en broschyr om patienters och närståendes önskemål. Genom att förmedla patienter- och närståendes upplevelser och erfarenheter är förhoppningen att kunna bidra till att cancervården i framtiden ska präglas av en bättre helhetssyn, både vad gäller omhändertagande och bemötande.

Broschyren riktar sig till dig som arbetar i, eller är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Förhoppningen är att du som arbetar i vården ska använda materialet som stöd, inspiration och hjälp i att bemöta och förstå patienter- och närståendes situation. Förhoppningen är även att beslutsfattare ska få en större förståelse för de behov som finns och ta hänsyn till dem vid planering och beslut.

I Sverige finns sex patient- och närståenderåd knutna till respektive Regionalt cancercentrum. Samtliga råd har valt att stå bakom materialet.

Du som arbetar i verksamheter inom Västra sjukvårdsregionen kan beställa broschyren kostnadsfritt här. Verksamheter inom övriga regioner beställer via respektive Regionalt cancercentrum.


Senast uppdaterad: 2022-05-03 07:26