Sunda solvanor - affisch i A3

   
Titel Sunda solvanor - affisch i A3
Kategori Cancervård, Folkhälsa, Hälso- och sjukvård, Primärvård
Författare  Regionalt cancercentrum väst
Årgång 2016
Pris 0
Antal sidor 1

Beskrivning

Väntrumsaffisch i A3-format som förmedlar budskapet om Sunda solvanor . Affischen riktar sig till föräldrar och barn och kan med fördel sättas upp i till exempel väntrum och mottagningsrum. Sunda solvanor har utvecklats av Central barnhälsovård i Västra Götalandsregionen och Regionalt cancercentrum väst. Levereras endast i Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Vid problem med PDF-hämtning, mejla info@rccvast.se skriv vilken artikel det gäller så kan RCC skicka PDF-filen.