Urval av diagnoser ICD10 för primärvården VGR

Beställ publikation, endast för vårdgivare.

   
Titel Urval av diagnoser ICD10 för primärvården VGR
Kategori Primärvård
Författare Chefläkare Närhälsan och HSA
Årgång 2021
Pris 100:- st. Gratis för Närhälsan
Antal sidor 50

Beskrivning

Lathund för ICD10 diagnoser, praktiskt hjälp. UPPGE ORGANISATIONSNUMMER OCH BESTÄLLAR-ID VID BESTÄLLNING AV AKTÖRER SOM INTE TILLHÖR NÄRHÄLSAN