Vätske- & Nutritionsbehandling 2020

Beställ publikation, endast för vårdgivare.

   
Titel Vätske- & Nutritionsbehandling 2020
Kategori Läkemedel
Författare Läkemedelskommittén
Årgång 2020
Pris 0
Antal sidor 64
Ansvarig/kontaktperson för publikationen  

Beskrivning

Dessa terapiråd är framtagna i syfte att vara ett stöd till läkare och sjuksköterskor som ska ordinera och administrera tillförsel av vätskor och nutrition på olika vårdenheter.