Guide - Kompetensutveckling inom hälso- och arbetsmiljöarbete

Bild med en lysande glödlampa i förgrunden. Bakgrunden är suddig och visar en grupp människor som sitter och arbetar tillsammans runt ett bord.

Inledning

Inledning

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM lägger grunden för verksamhetsutveckling.

För att säkra kunskapen inom hälso- och arbetsmiljöarbetet bedriver därför Hälsan och Arbetslivet på uppdrag av koncernstab HR i Västra Götalandsregionen, VGR en grundutbildning i hälso- och arbetsmiljöarbete för nya chefer, skyddsombud och HR på tre dagar.

För att samma målgrupp ska kunna hålla kunskapen levande över tid finns även en repetitionsutbildning på en dag. Den är lämplig om man inte gått VGR:s grundutbildning de senaste fem åren eller har gått en arbetsmiljöutbildning i en annan organisation.

Till detta har lagts ett antal fördjupningsmoduler om man vill fördjupa sig inom ett specifikt område. 

För att fortlöpande säkerställa verksamheternas behov av rätt kunskap och kompetens måste VGR:s förvaltningar och bolag arbeta systematiskt med kompetensförsörjningsprocessen inom detta område. Kunskap och kompetens inom området är även en förutsättning för att kunna motta fördelade uppgifter inom hälso- och arbetsmiljöområdet - från överordnad chef.

Det finns även en nära koppling till VGR:s "Chefsutveckling".
Se "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

Syftet med guiden är att ge förutsättningar för ett väl fungerande hälso- och arbetsmiljöarbete där alla får samma grund att utgå ifrån samt skapa förutsättning för verksamhetsutveckling. 


Regiongemensamma utbildningar

Hälso- och arbetsmiljöarbete - grundutbildning

Denna tredagartsutbildning ger dig kunskap om vad systematiskt arbetsmiljöarbete är och hur du får till ett bra arbetsmiljöarbete i samverkan i din verksamhet.  

Att gå grundutbildning i arbetsmiljö är obligatoriskt för samtliga nya chefer i Västra Götalandsregionen. Efter genomförd utbildning kan du som är chef underteckna en uppgiftsfördelning för arbetsmiljöarbete på din enhet.

Utbildningen riktar sig även till nya skyddsombud och vi rekommenderar skyddsombud och chefer på samma enhet att gå utbildningen tillsammans om det är möjligt. Även personal inom HR är välkomna att delta. 

Du kan läsa mer om utbildningen och anmäla dig på Lärportalen. Utbildningen är tre dagar och du gör en anmälan för varje dag. Följ länken nedan och glöm inte att logga in. 

Program: Arbetsmiljöutbildning för nya chefer (vgregion.se)

För skyddsombud och HR:

Dag 1 Dag 2  Dag 3


Systematiskt arbetsmiljöarbete - repetitionsutbildning

I denna heldagsutbildning får du möjlighet att repetera dina kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete. Du får också verktyg för att öka kvalitén på det praktiska arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.  

Utbildningen riktar sig till chefer och skyddsombud som gått den regionsgemensamma grundutbildningen i Hälso- och arbetsmiljöarbete för mer än fem år sedan. Vi rekommenderar att chef och skyddsombud som arbetar tillsammans i en verksamhet går utbildningen tillsammans om det är möjligt. Även HR är välkomna att delta i utbildningen.  

Utbildningen riktar sig också till erfarna chefer som är nya i Västra Götalandsregionen.

Du kan läsa mer om utbildningen och anmäla dig på Lärportalen. Följ länken nedan och glöm inte att logga in. 

Program: Arbetsmiljöutbildning för nya chefer (vgregion.se)

För erfarna chefer, skyddsombud och HR:

Repetitionsutbildning SAM 


Stöd i det praktiska arbetet

Ansvar och roller

Chefens ansvar

Chefens ansvar innebär att:

  • Bedöma behovet av att genomgå grundutbildning, repetitionsutbildning alternativt fördjupningsutbildningar utifrån egen kunskap och verksamhetens behov. Bedömning sker ofta i samverkan med överordnad chef och HR-funktionen.
  • Bedöma behovet av utbildningar inom specifika ämnesområden för medarbetare utifrån medarbetarnas kunskapsnivå och verksamhetens egna behov.
  • Föra dokumentation över vilka utbildningar respektive medarbetare gått.

Medarbetarens roll

Medarbetarens roll innebär att:

  • Tydliggöra behov av utbildning inom specifikt ämnesområde till ansvarig chef.

 


Skyddsombudets roll

 Skyddsombudet roll innebär att samverka med chefen när det gäller att:

  • Bedöma behovet av att genomgå grundutbildning, repetitionsutbildning alternativt fördjupningsutbildningar utifrån egen kunskap och verksamhetens behov. Bedömning sker ofta i samverkan med chef och HR-funktionen.
  • Bedöma behovet av utbildningar inom specifika ämnesområden för medarbetare utifrån medarbetarnas kunskapsnivå och verksamhetens egna behov.

HR-funktionens roll

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide.