Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Kompetensutveckling inom hälso- och arbetsmiljöarbete

Bild med en lysande glödlampa i förgrunden. Bakgrunden är suddig och visar en grupp människor som sitter och arbetar tillsammans runt ett bord.
Fotograf: iStock

Inledning

För att säkra kunskapen inom hälso- och arbetsmiljöarbetet bedriver Hälsan & Arbetslivet på uppdrag av Koncernstab HR i Västra Götalandsregionen en Regiongemensam grundutbildning i hälso- och arbetsmiljöarbete. Till detta har lagts ett antal fördjupningsmoduler. För att fortlöpande säkerställa verksamheternas behov av rätt kunskap och kompetens måste Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag arbeta systematiskt med kompetensförsörjningsprocessen inom detta område. 

Kunskap och kompetens inom området är även en förutsättning för att kunna motta fördelade uppgifter inom hälso- och arbetsmiljöområdet - från överordnad chef.

Syftet med guiden är att ge förutsättningar för ett väl fungerande hälso- och arbetsmiljöarbete där alla får samma grund att utgå ifrån. 

Steg för steg

Grundutbildning: Grunder i hälso- och arbetsmiljöarbetet, dag 1 av 3
Beskrivning av kursinnehåll och anmälan hos VGR akademin

Grundutbildning: Fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, dag 2 av 3
Beskrivning av kursinnehåll och anmälan hos VGR akademin

Grundutbildning: Praktiskt hälso- och arbetsmiljöarbete, dag 3 av 3
Beskrivning av kursinnehåll och anmälan hos VGR akademin 

 

Repetitionsutbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM - 1 dag
Beskrivning av kursinnehåll och anmälan hos VGR akademin

Följande fördjupningsmoduler finns i dagsläge. Det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete av moduler utifrån behov. 

Fördjupningsutbildningar kan även genomföras utifrån verksamhetens specifika behov. Bokning av kurs och mer information om fördjupningsmodulerna finns på VGR akademins webbplats. 

VGR akademins webbplats

Stöd i det praktiska arbetet

Ansvar och roller

Chefens ansvar innebär att:

  • Bedöma behovet av att genomgå grundutbildning alternativt fördjupningsmoduler utifrån egen kunskap och verksamhetens behov. Bedömning sker ofta i samverkan med överordnad chef och HR-funktionen.
  • Bedöma behovet av utbildningar inom specifika ämnesområden för medarbetare utifrån medarbetarnas kunskapsnivå och verksamhetens egna behov.

Medarbetarens roll innebär att:

  • Tydliggöra behov av arbetsmiljöutbildning inom specifikt ämnesområde till ansvarig chef.

 

 

Skyddsombudet roll innebär att samverka med chefen när det gäller att:

  • Bedöma behovet av att genomgå grundutbildning alternativt fördjupningsmoduler utifrån egen kunskap och verksamhetens behov. Bedömning sker ofta i samverkan med överordnad chef och HR-funktionen.
  • Bedöma behovet av utbildningar inom specifika ämnesområden för medarbetare utifrån medarbetarnas kunskapsnivå och verksamhetens egna behov.

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2019-05-16 16:17