Göteborgs Naturhistoriska Museum

Museivägen 10

Göteborg