Medicinhistoriska Museet

Östra Hamngatan 11

Göteborg