Tillkännagivande: delregional nämnd Göteborg, sammanträde 2023-11-17; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla

Nämnd/styrelse

Delregional nämnd Göteborg

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-11-24

Datum då tillkännagivandet tas ner

2023-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Ann-Sofie Mellqvist