Tillkännagivande: södra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2018-11-22; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-11-22

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-27

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Christina Klaar

Senast uppdaterad: 2018-11-27 07:29