Tillkännagivande: Styrelsen sjukhusen i väster, sammanträde 2019-02-28; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen sjukhusen i väster

Sammanträdesdatum

 2019-02-28

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-03-15

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-04-07

Förvaringsplats för protokollet

 Diariet för styrelsen sjukhusen i väster

Sekreterare

Ann-Charlotte Skåreby

Senast uppdaterad: 2019-03-15 11:32