Tillkännagivande: servicenämndens sammanträde 2018-11-23; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Servicenämnden

Sammanträdesdatum

 2018-11-23

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-29

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-21

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg

Sekreterare

Anna-Stina Larsson

Senast uppdaterad: 2018-11-29 08:19