Tillkännagivande: Primärvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-10-26: protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Primärvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-10-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-09

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-12-02

Förvaringsplats för protokollet

 Närhälsan Kansli, Lillhagsparken 6, Hisings Backa

Sekreterare

Camilla Karlsson

Senast uppdaterad: 2018-11-09 12:54