Tillkännagivande: ägarutskottet, sammanträde 2023-09-12; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Ägarutskottet

Sammanträdesdatum

2023-09-12

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-09-15

Datum då tillkännagivandet tas ner

2023-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt.

Sekreterare

Stefan Didrik