Tillkännagivande: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, sammanträde 2019-01-30

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum

 2019-01-30

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-04

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-02-28

Förvaringsplats för protokollet

 Skaraborgs Sjukhus Skövde

Sekreterare

Lisbeth Jinnestål Fernow

Senast uppdaterad: 2019-02-04 09:14