Tillkännagivande: regionstyrelsen, sammanträde 2018-11-13; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-11-13

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-20

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-13

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Julia Leonsson

Senast uppdaterad: 2018-11-20 12:51