Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arkivnämnden

Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad har bildat den gemensamma nämnden Arkivnämnden som arkivmyndighet för staden och regionen. Nämnden ska bland annat bidra till att Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad lever upp till arkiv- och offentlighetslagstiftningens krav på hanteringen av allmänna handlingar, utöva tillsyn över arkivvården hos förvaltningar, bolag och stiftelser, utfärda anvisningar och rutiner för myndigheternas arkiv- och informationshantering, förvara och vårda arkiv som levererats till arkivmyndigheten och hålla dem tillgängliga.

Arkivnämnden, Göteborgs Stads webbplats


Senast uppdaterad: 2018-01-10 13:30