Regionfullmäktige

Foto: Peter Wahlström

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år.

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2018. En Grönblå samverkan med Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna styr Västra Götalandsregionen.

Partierna har tillsammans 68 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Demokraterna.

Regionfullmäktige

  • utser ledamöterna till Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser
  • beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna
  • fördelar budgeten till nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktige sammanträder sju gånger per år i kommunhuset i Vänersborg. Kommunhuset kan inte användas för fullmäktigemöten under en tid. Alternativ lokal meddelas inför varje sammanträde. Regionfullmäktiges presidium leder arbetet och förhandlingarna vid regionfullmäktiges möten. Ordföranden representerar Västra Götalandsregionen i officiella sammanhang.

Kalender

28
maj

Regionfullmäktige

Starttid:
Plats: Quality hotel, Nabbensbergsv. 2
10
jun

Regionfullmäktige budget

Starttid:
Plats: Meddelas senare
08
okt

Regionfullmäktige

Starttid:
Plats: Meddelas senare
05
nov

Regionfullmäktige

Starttid:
Plats: Meddelas senare
03
dec

Regionfullmäktige

Starttid:
Plats: Meddelas senare

Senast uppdaterad: 2018-11-06 08:09