Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år.

Protokoll och handlingar från regionfullmäktige

Regionfullmäktige direkt: webb-tv och webbradio från regionfullmäktige

Beslut i regionfullmäktige

Vem sitter i regionfullmäktige?

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2018. En Grönblå samverkan med Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna styr Västra Götalandsregionen. Partierna har tillsammans 68 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Demokraterna.

Regionfullmäktiges presidium från 2018 med, från vänster: 2:e vice ordförande Magnus Berntsson (KD), ordförande Annika Tännström (M) och 1:e vice ordförande Per Tenggren (S) sitter vid ett bord.
Regionfullmäktiges presidium från 2018 med, från vänster: 2:e vice ordförande Magnus Berntsson (KD), ordförande Annika Tännström (M) och 1:e vice ordförande Per Tenggren (S).
Fotograf: VGR

Regionfullmäktige

  • beslutar om vilka nämnder och styrelser som ska finnas
  • utser ledamöterna till Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser
  • beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna
  • fördelar budgeten till nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktige sammanträder sju gånger per år. Kommunhuset i Vänersborg kan inte längre användas för regionfullmäktige sammanträdena. Regionfullmäktige har därför för närvarande ingen fast sammanträdeslokal. Lokal meddelas inför varje sammanträde.

Regionfullmäktiges presidium leder arbetet och förhandlingarna vid regionfullmäktiges möten. Ordföranden i regionfullmäktige representerar Västra Götalandsregionen i officiella sammanhang.

 

 

Kontakt

Politiker i regionfullmäktige

Presidium
Ordförande Annika Tännström (M)
Förste vice ordförande Per Tenggren (S)
Andre vice ordförande Magnus Berntsson (KD)

E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

Regionfullmäktige direkt

Alla regionfullmäktiges sammanträden sänds direkt via webb-TV, webbradio och närradion i Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2021-02-10 16:05