Regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av femton ledamöter som jobbar heltid som politiker och som ansvarar för hela Västra Götalandsregionens utveckling.

Regionstyrelsen företräder Västra Götalandsregionen utåt och har uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen tar egna beslut i en rad frågor, till exempel om större investeringar och företräder Västra Götalandsregionen som arbetsgivare i regiongemensamma frågor.

Regionstyrelsen tar fram Västra Götalandsregionens samlade budget med underlag från de olika verksamheterna och bevakar att resurserna hanteras på  ett ändamålsenligt sätt.

Regionstyrelsen har två utskott; ägarutskottet och personalutskottet, tre beredningar; beredningen för hållbar utveckling, beredningen för externa relationer och beredningen för forskning och utveckling.

Regionstyrelsen sammanträder i Residenset i Vänersborg cirka 18 gånger om året, mötena hålls på tisdagar.

Regionstyrelsens presidium:

Ordförande Johnny Magnusson (M)

Vice ordförande Helén Eliasson (S)

Kalender

30
apr

Ägarutskottet

Starttid:
Plats: Sessionsalen, Residenset
Ort: Vänersborg
14
maj

Regionstyrelse

Starttid:
Plats: Lindholmen science park
Ort: Göteborg
21
maj

Ägarutskottet

Starttid:
Plats: Sessionsalen, Residenset
Ort: Vänersborg
04
jun

Regionstyrelsen

Starttid:
Plats: Sessionsalen, Residenset
Ort: Vänersborg
19
jun

Ägarutskottet

Starttid:
Plats: Sessionsalen, Residenset
Ort: Vänersborg
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36