Naturbruksstyrelsen

Naturbruksstyrelsen får sitt uppdrag från regionutvecklingsnämnden och mandattiden för nuvarande styrelse är till mandatperiodens slut, 2018.

Kalender

21
sep

Naturbruksstyrelse

Starttid:
Plats: Folktandvården, konferensrummet
Ort: Skövde
24
okt

Naturbruksstyrelse

Starttid:
Plats: Naturbruksskolan Sötåsen
Ort: Töreboda
29
nov

Naturbruksstyrelse

Starttid:
Plats: Naturbrukskansliet
Ort: Skövde