Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård

Trädgårdskontoret Göteborgs botaniska trädgård

Göteborgs botaniska trädgård är den största trädgården i sitt slag i Norden och en av de ledande i Europa.

En botanisk trädgård samlar, bevarar, utbildar och forskar kring växternas biologiska mångfald. Göteborgs botaniska trädgård är internationellt respekterat för sina växtsamlingar, sin botaniska forskning och hortikulturella utveckling. Trädgården  har en viktig roll när det gäller bevarande och informationsspridning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Trädgården är öppen dygnet runt, alla dagar och har omkring 650 000 besökare årligen. Nya växthus och besökscentrum ska byggas i Botaniska och därför är växthusen tillsvidare stängda. Botaniska trädgården i Göteborg är en av fem ackrediterade botaniska trädgårdar i Sverige.

Regionfullmäktige har fastställt följande långsiktiga inriktning för Botaniska: 

Göteborgs botaniska trädgård ska: 

  • ha en så hög standard på växtsamlingarna och en tillgänglighet som möjliggör forskning och kvalificerad utbildning

  • nå barn och unga i hela Västra Götaland 

  • vara en angelägenhet för hela Västra Götaland 

  • vara en del av besöksnäringen i Västra Götaland

  • vara en verksamhet med internationell lyskraft som syn och engagerar. 

Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård
Göteborgs botaniska trädgårds styrelse i maj 2024 i Klippträdgården. Övre raden från vänster: Anders Westlund (SD), Eric Jernberg (M), Anders Karlsson (C), Dag Fredriksson (V), Lars Skoglund (S), Maud Ekman (V). Nedre raden från vänster: Anna Silvén (SD), Ingela Jedvert (L), Helen Persgren (MP), Beatrice Eklund (S), Anders G Högmark (M). Saknas Pernilla Hagman (KD)

Sammanträden


  1. av 1
Winbergska paviljongen
Stig i Botaniska