Regionteater Väst AB

Teaterföreställning som visar personer vid skolbänkar och papper som flyger runt i luften.
Fotograf: Håkan Larsson

Här hittar du bolagsinformation om Regionteater Väst AB.

Regionteater Väst har i uppdrag att bedriva teater- och dansverksamhet med hög konstnärlig kvalitet för en bred publik av barn och unga. Bolaget ska utifrån scenerna i Uddevalla och Borås samt genom turnéverksamhet och ett normkritiskt arbetssätt nå och angå barn och unga i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund. Regionteater Väst ska ge nationell lyskraft till Västra Götaland och vara ett kunskaps- och resurscentrum för kommuner och fria kulturaktörer.

Västra Götalandsregionen äger 91 procent av bolaget och Uddevalla kommun äger resterande 9 procent. Ägarstyrningen sker genom bolagsordning och ägardirektiv som beslutas av Västra Götalandsregionens regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Uddevalla kommun.


Regionteater Västs verksamhet bedrivs i enlighet med uppdrag från kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och kultur- och fritidsnämnden i Uddevalla kommun.

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst 2021-2024

Regionteater Västs organisationsnummer är 556609-7837.