Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år.

Protokoll och handlingar - regionfullmäktige

Regionfullmäktige direkt: webb-tv och webbradio från regionfullmäktige

Alla beslut i korthet - regionfullmäktige

Vem sitter i regionfullmäktige?

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2022. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet styr Västra Götalandsregionen. Partierna har tillsammans 68 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

Regionfullmäktiges presidium

Renée Bengtsson (S) ordförande
Conny Brännberg (KD) förste vice ordförande
Marjan Garmroudi (V) andre vice ordförande

Regionfullmäktiges uppdrag

  • beslutar om vilka nämnder och styrelser som ska finnas
  • utser ledamöterna till Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser
  • beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna
  • fördelar budgeten till nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktige sammanträder sju gånger per år. Regionfullmäktige har ingen fast sammanträdeslokal. Lokal meddelas inför varje sammanträde.

Regionfullmäktiges presidium leder arbetet och förhandlingarna vid regionfullmäktiges möten. Ordföranden i regionfullmäktige representerar Västra Götalandsregionen i officiella sammanhang.

Besök regionfullmäktiges möten

Regionfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarplatserna. Mötet hålls i Kommunhuset, Sundsgatan 29 i Vänersborg. Eftersom antalet åhörarplatser är begränsat är det bra om du föranmäler ditt besök. Du anmäler dig till regionfullmaktige@vgregion.se alternativt per telefon 076-940 27 37. Vi håller platserna fram till att mötet börjar. Avboka gärna vid förhinder.

Kontakt

Politiker i regionfullmäktige

Presidium
Renée Bengtsson (S) ordförande
Conny Brännberg (KD) förste vice ordförande
Marjan Garmroudi (V) andre vice ordförande

E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

Regionfullmäktige direkt

Alla regionfullmäktiges sammanträden sänds direkt via webb-TV, webbradio och närradion i Västra Götaland.