Protokoll och handlingar för nämnder som upphört

Protokoll och handlingar från nämnder, styrelser, beredningar och utskott som upphörde 2022-12-31.

Beredningen för externa relationer

Protokoll och handlingar beredningen för externa relationer

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet

Protokoll och handlingar beredningen för folkhälsa och social hållbarhet

Protokoll och handlingar folkhälsokommitten

Äldre protokoll från folkhälsokommittén

Beredningen för forskning och utveckling

Protokoll och handlingar beredningen för forskning och utveckling

Digitaliseringsberedningen

Protokoll och handlingar digitaliseringsberedningen

Fastighetsnämnden

Protokoll och handlingar fastighetsnämnden

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Protokoll och handlingar Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Äldre protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Protokoll och handlingar hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Äldre protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Kollektivtrafiknämnden

Protokoll och handlingar kollektivtrafiknämnden

Äldre protokoll från kollektivtrafiknämnden

Miljönämnden

Protokoll och handlingar miljönämnden

Äldre protokoll från miljönämnden

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll och handlingar norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Äldre protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Omställnings- och samordningsberedningen

Protokoll och handlingar omställnings- och samordningsberedningen

Psykiatriberedningen

Protokoll och handlingar psykiatriberedningen

Äldre protokoll från psykiatriberedningen

Regionutvecklingsnämnden

Protokoll och handlingar regionutvecklingsnämnden

Äldre protokoll från regionutvecklingsnämnden

Servicenämnden

Protokoll och handlingar servicenämnden

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll och handlingar för södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Äldre protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso-och sjukvårdsnämnden

Protokoll och handlingar västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Äldre protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll och handlingar östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Äldre protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden