Kontakt forskning, omställning och kompetens

Gustaf Zettergren

Avdelningschef

Telefonnummer

Amanda Martling

Regionutvecklare – Klimat 2030

Telefonnummer

Anders Carlberg

Regionutvecklare - kompetensförsörjning, maritima näringar, life science

Andrea Kostadinovic

Regionutvecklare - digitalisering, AI, S3, lärosäten

Telefonnummer

Berit Mattsson

Regionutvecklare – livsmedel och gröna näringar

Telefonnummer

Birgitta Nilsson

Regionutvecklare – cirkulära affärsmodeller, hållbart mode

Telefonnummer

Charlotte Vittoria Beijer

Regionutvecklare - kompetensförsörjning

Telefonnummer

Eva-Lena Ekman

Regionutvecklare - kompetensförsörjning

Telefonnummer

Eva-Lena Larsson

Regionutvecklare - biologisk mångfald

Telefonnummer

Fredrik Dahlström Dolff

Regionutvecklare – energisystem - förnybar energi

Telefonnummer

Hanna Jönsson

Regionutvecklare - science centers, Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning

Telefonnummer

Hans Fogelberg

Regionutvecklare - hållbar industri

Telefonnummer

Jenny Almkvist

Regionutvecklare - life science

Telefonnummer

Jenny Sjöstedt

Regionutvecklare - cirkulära affärsmodeller, hållbart byggande

Telefonnummer

Jesper Blomqvist

Regionutvecklare – Klimat 2030

Telefonnummer

Karin Gertzén

Regionutvecklare - Botaniska trädgården, öka inkludering

Telefonnummer

Lise Nordin

Regionutvecklare – processledare Klimat 2030 , Rådet för industriomställning Västra Götaland

Telefonnummer

Marie Ahlberg

Regionutvecklare - sociala investeringsmedel

Telefonnummer

Susanne Hammarström

Regionutvecklare - kompetensförsörjning

Telefonnummer

Viktor Walter

Regionutvecklare - energisystem – elnät, Accel

Telefonnummer