Kontakt regional samhällsplanering

Sofia Hellberg

Avdelningschef

Telefonnummer

Avdelning regional samhällsplanering

Aako Raoofi

Regionutvecklare

Telefon

Adrien Moysset

Regionutvecklare

Telefon

Anna Kronvall

Regionutvecklare

Telefon

Anna Möller

Regionutvecklare

Telefon

Eric Åkerlund

Regionutvecklare

Telefon

Georgia Larsson

Regionutvecklare

Telefon

Ida Röstlund

Praktikant

Johanna Möllersten

Regionutvecklare

Telefon

Jonas Wilde

Praktikant

Jörn Engström

Strateg

Telefon

Line Rondestvedt de Verdier

Regionutvecklare

Telefon

Martin Elofsson

Regionutvecklare

Telefon

Max Falk

Strateg

Telefon

Sara Eriksson

Regionutvecklare

Telefon