Almedalsveckan

Ett träd iförgrunden och oskarp vy med människor på gräsmattan vid Almedalens stora scen
Fotograf: Foto: Malin Ericsson/region Gotland

Almedalsveckan är en demokratisk mötesplats för alla, i Visby på Gotland. Almedalsveckans huvudarrangörer är de lokala politiska partierna som är representerade i riksdagen. Region Gotland är värd. 

VGR arrangerar inte någon samlad arena under årets Almedalsveckan som pågår 25 - 28 juni 2024. Men deltagare från VGR kan medverka i paneler och rundabordssamtal eller som föreläsare hos andra arrangörer.

Vi vet ännu inte vilka arrangemang VGR medverkar i 2024 inom området regional utveckling.

Startsidan - Almedalsveckan

VGR:s medverkan i olika arrangemang 2024

Inte fastställt.

VGR:s medverkan i olika arrangemang 2023

29 juni kl 13-14 2023  Seminarium Swedish Battery Regions: Hållbar tillgång till el, kompetens och råvaror är ett måste i industrins omställning

30 juni kl 09:30 - 10:35 2023 Svinesundskommittén: Pandemin delade oss – hur håller vi gränsen öppen i nästa kris?