Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Frihamnsdagarna

Frihamnsdagarna skylat på kajkanten i Frihamnen

Frihamnsdagarna 25-27 augusti 2022 är en demokratisk mötesplats i Göteborg öppen för allmänheten att besöka. Frihamnsdagarna är ett årligen återkommande arrangemang som drivs utan vinstsyfte.

Programmet på Frihamnsdagarna utgörs av samhällsfrågor som lyfts i möten, seminarier, workshopar, labbar, debatter och samtal.

Frihamnsdagarna 2022

Frihamnsdagarna i Göteborg 2022 bjöd på 150 programpunkter och fem partiledartal. Västra Götalandsregionen medverkade i ett tiotal seminarier där bland annat industrins omställning, maritima frågor och återbruk i byggbranschen diskuterades. I länkarna nedanför hittar du några av de seminarier som filmades.

VGR stöttar Frihamnsdagarna genom regionutvecklingsnämnden men har ingen samlad närvaro. Ett par bolag, förvaltningar och verksamheter medverkar med egna seminarier och andra VGR-politiker eller tjänstepersoner kan vara inbjudna som föreläsare i andras arrangemang.

Västra Götalandsregionen och Frihamnsdagarna 2022

Västtrafik

Seminarium ”Attitydundersökning Hållplats 2030”

Rundabordssamtal ”Hur skapar vi bästa möjliga mobilitet i staden tillsammans?” 

Medverkade även med en Västtrafikbuss 

Klimat 2030

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Problemen som uppkommer till följd av klimatförändringarna är globala, men lösningarna måste ske lokalt. Den västsvenska industrin har allt att vinna på att gå före i klimatomställningen.

Seminarium ”Vad krävs för att Västsveriges industrier ska klara klimatomställningen?”

Överenskommelsen mellan VGR och det civila samhället 

Miniseminarium: ”Webbutbildning för stärkt samverkan mellan det offentliga och det civila samhället" 

Nyhet om utbildningen via VGR:s webbplats

Fredag 26 augusti: kl. 13:00-14.30 Ett samtal om demokrati, delaktighet och barns rättigheter

Medverkan på mingelytan Samtalstorget där besökare fick möjlighet att träffa tjänstepersoner och politiker på Västra Götalandsregionen. Vare sig det handlade om att rösta första gången, ungdomsmottagning och psykiatri, kultur eller andra rättigheter fanns någon på plats för att kunna svara på frågor.

Fredag 26 augusti 10.45-11.25: Hur växlar vi upp till storskaligt återbruk i byggsektorn?

Klimatomställningen inom byggsektorn pågår, men takten behöver öka. Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av de totala, nationella koldioxidutsläppen. Ett sätt att minska utsläppen är genom återbruk av byggprodukter och -material, något som många byggföretag redan arbetar med och vill göra än mer. Men hinder och risker försvårar utvecklingen mot storskaligt återbruk. Så vill vi inte ha det. Vad kan och behöver vi göra för en cirkulär byggsektor?

Vad krävs för att Västsveriges industrier ska klara klimatomställningen? - Frihamnsdagarna

Profilbild av Fredrik Carlson

Fredrik Carlson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-09-02 10:12