Frihamnsdagarna

Frihamnsdagarna skylat på kajkanten i Frihamnen

Frihamnsdagarna 29-31 augusti 2024 är en demokratisk mötesplats i Göteborg öppen för allmänheten att besöka. Frihamnsdagarna är ett årligen återkommande arrangemang som drivs utan vinstsyfte.

Programmet på Frihamnsdagarna utgörs av samhällsfrågor som lyfts i möten, seminarier, workshopar, labbar, debatter och samtal. Evenemanget ska vara en demokratisk mötesplats där samtal och idéer som leder till förändring kan uppstå.

VGR har ingen samlad närvaro på Frihamnsdagarna. VGR-politiker eller tjänstepersoner kan vara inbjudna som föreläsare i andras arrangemang.

Frihamnsdagarna 2024

Västra Götalandsregionen och Frihamnsdagarna 2024

Klimat 2030

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Problemen som uppkommer till följd av klimatförändringarna är globala, men lösningarna måste ske lokalt. Den västsvenska industrin har allt att vinna på att gå före i klimatomställningen.

Torsdag 29 augusti 13.20 - 14:00, Paviljong Greta

Tiotusentals jobb står på spel med länets gröna industriomställning

På scen möts västsvenska industrirepresentanter och riksdagsledamöter för att diskutera vad som står på spel om inte eltillförseln ökar i Västra Götaland. Rådet för industriomställning gör, utifrån en rapport från VGR, bedömningen att 10 000 arbetstillfällen riskeras kring år 2030 om inte eltillgången ökar dramatiskt närmsta åren.

Torsdag 29 augusti 15.20- 16.00, Paviljong Greta

Ungas syn på klimatfrågan

Hur många ungdomar idag tycker egentligen att klimatfrågan är viktig? Undersökningar tyder på att klimat- och miljöfrågan i genomsnitt anses mindre viktig av de som går på högstadiet och gymnasiet än för bara några år sedan. Är det verkligen så och hur kan de som trots allt är engagerade i och oroade för klimatfrågan engagera sig? Vilka olika vägar och forum finns det i så fall?

Mer information om seminarierna finns i programmet via länkarna. Seminarierna direktsänds och spelas in, arrangeras av Klimat 2030 - Länsstyrelsen Västra Götaland och VGR.