Akutsjukvård

Ambulansen - exempel på examens- eller förbättringsarbeten

Bedömningsbil istället för ambulans.

Patientsäkerhet när patienten inte åker med till sjukhus.

Bakre medicinskt stöd med hjälp av digitala verktyg.

Kontaktuppgifter
Per Amandusson
Enhetschef Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus
per.amandusson@vgregion.se