Medicin

Kort bakgrund och frågeställning 
Patients/anhörigas/kommunsjuksköterskans upplevelser av dagvårdsverksamheten och stöd efter utskrivning från avdelning på medicinkliniken Falköping. Detta för att utvärdera arbetet med den utökade verksamheten med "Nära vården".

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Medicinmottagning Falköping

Kontaktuppgifter
Ann-Charlotte Palmqvist
Enhetschef Medicinmottagning Falköping/Mag-tarmmottagning Skövde
ann-charlotte.palmqvist@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning
Litteraturstudier kring virtuella rum där patienter stödjer varandra tillsammans med vårdpersonal

Återföring till vårdverksamhet
Presentation av arbetet till verksamheten

Kontaktuppgifter

KOL-mottagningen
Margaretha Lundin, kurator
margaretha.lundin@vgregion.se

Anna Gero, sjuksköterska
anna.gero@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning
Litteraturstudier kring effekter av virtuellt stöd för personer med kroniska sjukdomar

Återföring till vårdverksamhet
Presentation av arbetet till verksamheten

Kontaktuppgifter

KOL-mottagningen
Margaretha Lundin, kurator
margaretha.lundin@vgregion.se

Anna Gero, sjuksköterska
anna.gero@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning
Litteraturstudier kring virtuella mötesplatser för personer med kronisk sjukdom

Återföring till vårdverksamhet
Presentation av arbetet till verksamheten

Kontaktuppgifter
KOL-mottagningen
Margaretha Lundin, kurator
margaretha.lundin@vgregion.se

 Anna Gero, sjuksköterska
anna.gero@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning
Litteraturstudier kring virtuellt stöd och social isolering för personer med kroniska sjukdomar  

Återföring till vårdverksamhet
Presentation av arbetet till verksamheten 

Kontaktuppgifter
KOL-mottagningen
Margaretha Lundin, kurator
margaretha.lundin@vgregion.se

 Anna Gero, sjuksköterska
anna.gero@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning 
Patientens/Närståendes upplevelser kring samordning vid utskrivning - utskrivningsprocessen.

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Vårdplaneringsteam

Kontaktuppgifter
Margareta Liljegren
Enhetschef Vårdplaneringsteam M2
margareta.liljegren@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-08-08 17:04