Medicin

Lungmedicin - KOLinfo - en digital egenvårdsutbildning

Kort bakgrund och frågeställning
KOLinfo – en digital egenvårdsutbildning som stöd för personer som lever med kroniskt obstruktiv lungsjukdom Med hjälp av teknik och samordning har en egenvårdsutbildning med digitala egenvårdsredskap (KOLinfo) skapats genom samverkan mellan olika yrkesprofessioner (KOL-team) och spetspatienter på SkaS. Den är självinstruerande och indelad i tre huvudteman: Fakta om KOL, Behandling och Underlätta vardagen. Under varje tema finns ett antal avsnitt som i sin tur innehåller en eller flera texter, bilder och filmer. Individuella telefonintervjuer är genomförda med fyra deltagare som gått den digitala egenvårdsutbildningen med personlig coachning. Frågeställningar Hur erfar personer med KOL en digital egenvårdsutbildning? Hur har du använt den digitala egenvårdsutbildningen? Vilket stöd har du fått för att genomföra utbildningen?

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Lungmedicin Skaraborgs Sjukhus KOL-mottagningen

Kontaktuppgifter
Anna Kjellsdotter
Forskningsledare, FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus
anna.kjellsdotter@vgregion.se 

 


Medicinmottagning - Upplevelser av stöd efter utskrivning

Kort bakgrund och frågeställning 
Patients/anhörigas/kommunsjuksköterskans upplevelser av dagvårdsverksamheten och stöd efter utskrivning från avdelning på medicinkliniken Falköping. Detta för att utvärdera arbetet med den utökade verksamheten med "Nära vården".

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Medicinmottagning Falköping

Kontaktuppgifter
Ann-Charlotte Palmqvist
Enhetschef Medicinmottagning Falköping/Mag-tarmmottagning Skövde
ann-charlotte.palmqvist@vgregion.se


Lungmedicin - Virtuella mötesplatser som stöd till patient

Kort bakgrund och frågeställning
Litteraturstudier kring virtuella rum där patienter stödjer varandra tillsammans med vårdpersonal

Återföring till vårdverksamhet
Presentation av arbetet till verksamheten

Kontaktuppgifter

KOL-mottagningen
Margaretha Lundin, kurator
margaretha.lundin@vgregion.se

Anna Gero, sjuksköterska
anna.gero@vgregion.se


Lungmedicin - Effekt av virtuellt stöd vid kronisk sjukdom

Kort bakgrund och frågeställning
Litteraturstudier kring effekter av virtuellt stöd för personer med kroniska sjukdomar

Återföring till vårdverksamhet
Presentation av arbetet till verksamheten

Kontaktuppgifter

KOL-mottagningen
Margaretha Lundin, kurator
margaretha.lundin@vgregion.se

Anna Gero, sjuksköterska
anna.gero@vgregion.se


Lungmedicin - Virtuella mötesplatser vid kronisk sjukdom

Kort bakgrund och frågeställning
Litteraturstudier kring virtuella mötesplatser för personer med kronisk sjukdom

Återföring till vårdverksamhet
Presentation av arbetet till verksamheten

Kontaktuppgifter
KOL-mottagningen
Margaretha Lundin, kurator
margaretha.lundin@vgregion.se

 Anna Gero, sjuksköterska
anna.gero@vgregion.se


Lungmedicin - Virtuellt stöd och social isolering vid kronisk sjukdom

Kort bakgrund och frågeställning
Litteraturstudier kring virtuellt stöd och social isolering för personer med kroniska sjukdomar  

Återföring till vårdverksamhet
Presentation av arbetet till verksamheten 

Kontaktuppgifter
KOL-mottagningen
Margaretha Lundin, kurator
margaretha.lundin@vgregion.se

 Anna Gero, sjuksköterska
anna.gero@vgregion.se


Vårdplaneringsteam - Utskrivningsprocessen

Kort bakgrund och frågeställning 
Patientens/Närståendes upplevelser kring samordning vid utskrivning - utskrivningsprocessen.

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Vårdplaneringsteam

Kontaktuppgifter
Margareta Liljegren
Enhetschef Vårdplaneringsteam M2
margareta.liljegren@vgregion.se