Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medicin

Kort bakgrund och frågeställning 
Patients/anhörigas/kommunsjuksköterskans upplevelser av dagvårdsverksamheten och stöd efter utskrivning från avdelning på medicinkliniken Falköping. Detta för att utvärdera arbetet med den utökade verksamheten med "Nära vården".

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Medicinmottagning Falköping

Kontaktuppgifter
Ann-Charlotte Palmqvist
Enhetschef Medicinmottagning Falköping/Mag-tarmmottagning Skövde
ann-charlotte.palmqvist@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning
Litteraturstudier kring virtuella rum där patienter stödjer varandra tillsammans med vårdpersonal

Återföring till vårdverksamhet
Presentation av arbetet till verksamheten

Kontaktuppgifter

KOL-mottagningen
Margaretha Lundin, kurator
margaretha.lundin@vgregion.se

Anna Gero, sjuksköterska
anna.gero@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning
Litteraturstudier kring effekter av virtuellt stöd för personer med kroniska sjukdomar

Återföring till vårdverksamhet
Presentation av arbetet till verksamheten

Kontaktuppgifter

KOL-mottagningen
Margaretha Lundin, kurator
margaretha.lundin@vgregion.se

Anna Gero, sjuksköterska
anna.gero@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning
Litteraturstudier kring virtuella mötesplatser för personer med kronisk sjukdom

Återföring till vårdverksamhet
Presentation av arbetet till verksamheten

Kontaktuppgifter
KOL-mottagningen
Margaretha Lundin, kurator
margaretha.lundin@vgregion.se

 Anna Gero, sjuksköterska
anna.gero@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning
Litteraturstudier kring virtuellt stöd och social isolering för personer med kroniska sjukdomar  

Återföring till vårdverksamhet
Presentation av arbetet till verksamheten 

Kontaktuppgifter
KOL-mottagningen
Margaretha Lundin, kurator
margaretha.lundin@vgregion.se

 Anna Gero, sjuksköterska
anna.gero@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning 
Patientens/Närståendes upplevelser kring samordning vid utskrivning - utskrivningsprocessen.

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Vårdplaneringsteam

Kontaktuppgifter
Margareta Liljegren
Enhetschef Vårdplaneringsteam M2
margareta.liljegren@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-08-08 17:04