Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du symtom som hosta, andningsbesvär eller feber. Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.
  • På akutmottagningen ställs frågor om luftvägssymtom och antal medföljande till akutmottagningen begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313. Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Kirurgi

Kort bakgrund och frågeställning 
Patientens upplevelse av genomgången operation, t.ex. bröstcancer, koloncancer.

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Gärna till oss på kirurgavdelningen

Kontaktuppgifter
Catarina Holmström
Enhetschef kirurgavdelning 51-52-54
catarina.holmstrom@vgregion.se

Sabina Kalabic
Enhetschef kirurgavdelning 51-52-54
sabina.kalabic@vgregion.se 

Kort bakgrund och frågeställning 
Sjuksköterskans upplevelse att vårda akuta, planerade och palliativa patienter samtidigt.

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Gärna till oss på kirurgavdelningen

Kontaktuppgifter
Catarina Holmström
Enhetschef kirurgavdelning 51-52-54
catarina.holmstrom@vgregion.se

Sabina Kalabic
Enhetschef kirurgavdelning 51-52-54
sabina.kalabic@vgregion.se 

Kort bakgrund och frågeställning 
Patientens upplevelse av att vårdas på kirurgisk akutvårdsavdelning när de har så kallad öppen retur.

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Gärna till oss på kirurgavdelningen

Kontaktuppgifter
Catarina Holmström
Enhetschef kirurgavdelning 51-52-54
catarina.holmstrom@vgregion.se

Sabina Kalabic
Enhetschef kirurgavdelning 51-52-54
sabina.kalabic@vgregion.se 

Kort bakgrund och frågeställning 
Vi använder oss av en proaktiv vårdtyngdsmätning. Hur påverkar det patienten och hur påverkar det arbetsmiljön?

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Gärna till oss på KAVA

Kontaktuppgifter
Åsa Lastra EC  KAVA
asa.lastra@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning 
I det rådande platsläget på sjukhuset förflyttar vi patienter till olika enheter, det blandas specialiteter, en del patienter kan flyttas flera gånger. Hur påverkar det patienten? Hur påverkar det sjuksköterskans arbetsmiljö och kompetens?

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Gärna till oss på KAVA

Kontaktuppgifter
Åsa Lastra EC  KAVA
asa.lastra@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning 
Vi på KAVA genomför omvårdnadsronder som en del i det personcentrerade arbetssättet - hur påverkar det patienten och hur påverkar det arbetsmiljön?

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Gärna till oss på KAVA

Kontaktuppgifter
Åsa Lastra EC  KAVA
asa.lastra@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning
Fallskador. Vad kan vi göra för att förhindra fall och främst när det sker under nattetid?

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Gärna till oss på KAVA

Kontaktuppgifter
Åsa Lastra EC  KAVA
asa.lastra@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning
Nutrition/munvård. Vikten av god munhälsa samt ett adekvat näringstillförsel. Vad är hindren? Hur kan vi förbättra? Varför är det "svårt"/glöms bort att kolla pat i munnen?

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Gärna till oss på KAVA

Kontaktuppgifter
Åsa Lastra EC  KAVA
asa.lastra@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-08-08 16:29