Kirurgi

Kirurgavdelning 2 - utveckling av ett mer personcentrerat förhållningssätt

Kort bakgrund och frågeställning 
På avdelningen har vi utifrån patientenkäten identifierat flera områden, bland annat behöver vi utveckla ett mer personcentrerat förhållningssätt på avdelningen. Hur kan ronden utvecklas så att patienten blir mer delaktig, hur kan eftermiddagsrapporten utvecklas, bedsiderapport etc.

Återföring till vårdverksamhet
Kirurgavdelning 2

Kontaktuppgifter
Kristina Lifvergren
kristina.lifvergren@vgregion.se 


Kirurgavdelning - Upplevelser av genomgången operation

Kort bakgrund och frågeställning 
Patientens upplevelse av genomgången operation, t.ex. bröstcancer, koloncancer.

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Gärna till oss på kirurgavdelningen

Kontaktuppgifter
Catarina Holmström
Enhetschef kirurgavdelning 51-52-54
catarina.holmstrom@vgregion.se

Sabina Kalabic
Enhetschef kirurgavdelning 51-52-54
sabina.kalabic@vgregion.se 


Kirurgavdelning - Att vårdas på en kirurgavdelning

Kort bakgrund och frågeställning 
Patientens upplevelse av att vårdas på kirurgisk akutvårdsavdelning när de har så kallad öppen retur.

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
Gärna till oss på kirurgavdelningen

Kontaktuppgifter
Catarina Holmström
Enhetschef kirurgavdelning 51-52-54
catarina.holmstrom@vgregion.se

Sabina Kalabic
Enhetschef kirurgavdelning 51-52-54
sabina.kalabic@vgregion.se