Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykiatri (barn och vuxen)

Kort bakgrund och frågeställning 
Föräldrars upplevelse av bildstöd i bedömning och insatser till deras barn och ungdomar.

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
BUP Neuropsykiatriks mottagning

Kontaktuppgifter
Adam Juting
Enhetschef BUP Neuropsykiatriks mottagning
adam.p.juting@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning 
Föräldrars upplevelse av manualbaserad strategiutbildning.

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
BUP Neuropsykiatriks mottagning

Kontaktuppgifter
Adam Juting
Enhetschef BUP Neuropsykiatriks mottagning
adam.p.juting@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning 
Effekten av olika gruppbehandlingar.

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
BUP Falköping

Kontaktuppgifter
Anna Sjöstrand
Enhetschef BUP Falköping
anna.sjostrand@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning 
Hur patienter upplever digital vård och vad de önskar kunna få digitalt.

Nivå (kandidat/magisterarbete)
Kandidat eller magister

Återföring till vårdverksamhet
BUP Falköping

Kontaktuppgifter
Anna Sjöstrand
Enhetschef BUP Falköping
anna.sjostrand@vgregion.se

Kort bakgrund och frågeställning
Patientlagen (2014:821) anger att anhöriga ska ges möjlighet att medverka vid utformningen av vården, om det är lämpligt och om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa ställs ofta utanför den professionella vården. Datainsamling i form av enkäter är genomförd i grupp om 151 mammor och pappor till vuxen son eller dotter med långvarig psykisk sjukdom. Fokus var bemötandeaspekter och eventuell känsla av utanförskap mot den psykiatriska vården. Dessa enkäter genererade dessutom data i fritext som med fördel skulle kunna analyseras med induktiv eller deduktiv analysmetod.

Syfte: Att beskriva föräldrars delaktighet i den professionella vården i psykiatrisk kontext.

Tidsplan
Inom ramen för kandidat respektive magisteruppsats

Återföring till vårdverksamhet
Åter till forskningsledare Anita Johansson, FoU-centrum för diskussion om återkoppling till verksamhet.

Kontaktuppgifter
Anita Johansson
Medicine Doktor, forskningsledare FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus
anita.ulla.johansson@vgregion.se
0700-85 25 09

Kort bakgrund och frågeställning
Flera patienter med LPT på grund av fysiskt utåtagerande vårdas på somatiska avdelningar som inte har kompetens för tvångsvård eller anpassade lokaler.

  • Är det en bra vård för patienten med LPT och behov av tvångsvård?
  • Är det bra för övriga patienter?
  • Är det hanterbart för personalen?
  • Var vårdas denne patient bäst?

Tidsplan
Gärna så snart som möjligt.

Möjliga samverkanspartners
Psykiatrin
Äldrepsykiatrin
Medicinavdelning 

Återföring till vårdverksamhet
Presentation av arbetet till verksamhetschefer och enhetschefer. För bättre utformning av verksamheter och styrning av patienter för bästa vård.

Kontaktperson
Camilla Berg
Enhetschef
Äldrepsykiatrin
Skaraborgs Sjukhus Falköping

camilla.berg@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-04-05 10:44