Andningspåverkade barn

Nyfödda barn, oavsett om de är för tidigt födda eller har fötts i fullgången tid, kan av olika anledningar få en påverkan på andningen i samband med eller efter förlossningen. De kan då behöva vårdas på en neonatalavdelning.

Omogna lungor

Under de senare veckorna av graviditeten bildas ett ämne i fostrets lungor som hjälper lungblåsorna att hållas utspända. Lungorna på för tidigt födda barn är därmed inte färdigutvecklade när barnet föds och barnet kan därför behöva andningshjälp i form av så kallad CPAP-behandling eller högflödesgrimma med eventuell syrgastillförsel.

Vid CPAP-behandling  får barnet en liten mask eller piggar i näsan, och andas då mot ett lufttryck så att lungblåsorna hålls utspända och inte faller ihop under utandning.

Om en för tidig förlossning går att förutse hinner mamman få kortison för att påskynda lungmognaden hos barnet vilket leder till att lungblåsorna inte faller samman lika lätt. I takt med att barnet växer mognar lungorna och CPAP-behandlingen eller högflödesgrimman kan avvecklas.

Vätskefyllda lungor

Under fostertiden är lungorna vätskefyllda. En del barn kan efter förlossningen ta längre tid på sig för att bli av med lungvätskan, framförallt efter ett kejsarsnitt. Barnet kan då vara andningspåverkat och behöva stöd i form av exempelvis extra syrgas eller CPAP-behandling tills andningen är förbättrad.

Mekoniumaspiration

Om barnet har bajsat i fostervattnet innan födelsen finns risk att barnet får ner det i lungorna, en så kallad mekoniumaspiration. Detta kan leda till en andningspåverkan och barnet kan behöva sugas rent i luftvägarna. Barnet kan även då behöva syrgasbehandling via högflödesgrimma eller CPAP.

Vård i respirator

I vissa fall kan andningspåverkan eller barnets omognad leda till att barnet behöver vårdas i respirator kortare eller längre period. Barnet får då en mjuk plasttub genom ena näsborren eller via munnen ner till luftstrupen. Tuben kopplas till respiratorn som hjälper barnet att andas.

Asfyxi

Ett annat tillstånd som ger andningspåverkan är så kallad asfyxi, där barnet under förlossningen drabbats av en syrebrist. Förutom andningsstöd kan barnet vid svår asfyxi behöva kylbehandling under några dygn för att minska risken för hjärnskador. 

Kylbehandlingen sker dock inte vid Skaraborgs Sjukhus, utan barnet transporteras då till ett större sjukhus.