Barn med lågt blodsocker

Ett nyfött barn kan av olika anledningar ha ett lågt blodsocker. Detta kan  bland annat ses hos barn som är för tidigt födda eller vars födelsevikt avviker från förväntad vikt.

Om mamman har haft diabetes eller förhöjda blodsockervärden under graviditeten kan även detta leda till att barnet får ett lågt blodsocker efter förlossningen. Även barn som har drabbats av syrebrist under förlossningen kan ha lågt blodsocker. 

Barnet följs då noga med blodprover för att fastställa blodsockervärden och tillmatas tidigt med antingen donerad pastöriserad bröstmjölk eller bröstmjölksersättning.

Ibland kan barnet även behöva ett ”sockerdropp” direkt in i blodbanan via en så kallad PVK, en tunn plastslang som sätts in i ett av barnets blodkärl.