Övervakning av barnet

Många av de barn som vårdas på neonatalavdelning har någon form av extra övervakning under kortare eller längre tid. Det kan handla om EKG, pulsövervakning, syrgasgasmättnad i blodet, andningsfrekvens, blodtrycksmätning eller temperaturmätning.

Med hjälp av elektroder som sätts på barnets bröstkorg och en mätare på handen eller foten kan barnets värden visas både på en sängbunden skärm samt via en centralövervakning på expeditionerna. 

Övervakningen kopplas även till en telefon som varje personal bär med sig. Barnet kan även ha övervakning i form av ett så kallat apnélarm som larmar vid eventuella andningsuppehåll. En liten platta med en sensor tejpas fast på barnets mage och registrerar andetagen.