Barn med infektion

En anledning till att nyfödda barn vårdas på neonatalavdelning kan vara att de drabbats av en infektion, antingen under fostertiden, under förlossningen eller efter födelsen.

Ett nyfött barn som har en infektion visar oftast tecken som snabb andning, instabil kroppstemperatur, trötthet, irritabilitet och matningssvårigheter.

Barnet behandlas med antibiotika som ges via en plastslang i blodbanan, så kallad PVK, några gånger per dygn under en till två veckor.

Infektionsprover följs under tiden för att kunna avgöra effekten av behandlingen.