För tidigt födda barn

Barn som föds före 37 fullbordade graviditetsveckor är prematurfödda, det vill säga för tidigt födda. Ungefär 5-6 procent av alla barn föds för tidigt.

Anledningar till för tidig förlossning

Anledningen till att ett barn föds för tidigt är ofta okänd. En anledning kan dock vara att den gravida kvinnan har drabbats av havandeskapsförgiftning, vilket leder till att näringstillförseln via moderkakan till fostret påverkas negativt. Den gravida kvinnan har då symtom som högt blodtryck, äggvita i urinen och snabb viktuppgång, eftersom hon har samlat på sig mycket vätska.

Om det inte blir bättre av vila eller medicinering kan barnet behöva födas tidigare än beräknat. Detta sker med hjälp av igångsättning av förlossningsarbetet eller kejsarsnitt.

En annan anledning till att vissa barn föds för tidigt kan vara att den gravida kvinnan har fått en infektion som kan påverka fostret i magen och eventuellt sätta igång förlossningsarbetet. Ibland upptäcks infektionen redan på barnmorskemottagningen. Den gravida kvinnan får då ofta antibiotika under förlossningen för att minska risken att infektionen sprids till barnet. Ytterligare en anledning till för tidig födsel kan vara assisterad befruktning, IVF.

Stöd och vård av för tidigt födda barn

För tidigt födda barn har sämre förmåga att upprätthålla viktiga funktioner på grund av omognad. Det gäller till exempel andningsmönster, reglering av kroppstemperatur, motoriska samt neurologiska funktioner. Det finns olika andningsstöd för att underlätta barnets andning.

För att upprätthålla optimal kroppstemperatur behöver barnet ibland läggas i kuvös där miljön i livmodern efterliknas när det gäller värme och fukt. Då barnet är tillräckligt stabilt i sin kroppstemperatur läggs det på en värmemadrass med reglerbar temperatur i säng, för att så småningom klara sig helt utan värmekälla.

Eftersom barnet är omoget och har svårighet att hantera för många och för starka sinnesintryck är det mycket viktigt att minska dessa i så stor utsträckning som möjligt. Det görs genom dämpad belysning, låg ljudvolym samt att barnet boas om.

Ett annat sätt att stödja barnet och öka välbefinnandet är att låta barnet ligga hud mot hud hos föräldern, så kallad känguruvård. Detta stabiliserar inte enbart barnets funktioner och allmäntillstånd utan främjar även anknytningen mellan föräldrarna och barnet vilket leder till att föräldrarna lättare kan tolka barnets signaler. Även bröstmjölksproduktion påverkas positivt av känguruvård.

Undersökningar av för tidigt födda barn

Beroende på hur för tidigt fött barnet är görs olika undersökningar och kontroller på barnet regelbundet, till exempel ögonundersökningar, röntgen av skelett och lungor samt ultraljud av hjärta och hjärna. Även regelbunden blodprovstagning utförs.

Vissa av dessa undersökningar följs även upp när barnet är utskrivet från avdelningen. Beroende på vilken vecka barnet är fött i följs det även upp via neonatalmottagningen under en tid efter att barnet är utskrivet.