Barnets näring

Ett förtidigt fött barn sondmatas av sin mamma

Om ett barn är för tidigt fött eller sjukt kan det hända att det inte orkar amma till en början. Då är det bra om du som mamma stimulerar bröstmjölksproduktionen genom att pumpa med en bröstpump regelbundet, gärna åtta gånger per dygn.

Om produktionen stimuleras så fort som möjligt efter förlossningen, med hjälp av amning eller bröstpump, börjar vanligen bröstmjölken rinna till cirka tre dygn efter förlossningen, oavsett vilken vecka barnet är fött i.

Innan din bröstmjölk har kommit igång kan barnet antingen få pastöriserad bröstmjölk från andra mammor eller modersmjölkersättning, beroende på hur barnet mår och vilken vecka barnet är fött i.

Maten kan barnet antingen få via en ventrikelsond, en slang som sitter genom ena näsborren ner till magsäcken, eller med hjälp av flaska.

Om du som mamma vill är målet att barnet lär sig att amma i så stor utsträckning som möjligt. Amningen introduceras i den takt barnet orkar.