Budget

Budgeten finns i tre olika former; budgetunderlag, politisk budget och detaljbudget.  

Budgetunderlag 2017-2019

Tjänstemännens budgetunderlag 2017-2019. Arbetsunderlag för politisk beredning av budget 2017 och plan 2018-2019.

Budgetunderlag 2017-2019 (Nytt fönster)

Budget 2016

Budget 2016 (Nytt fönster)

Budget 2016 - utskriftsversion (Nytt fönster)

Detaljbudget 2016

Detaljbudget 2016 (Nytt fönster)

Detaljbudget 2016 förvaltningar/bolag

Budgetunderlag 2016-2018

Tjänstemännens budgetunderlag 2016-2018. Arbetsunderlag för politisk beredning av budget 2016 och plan 2017-2018.

Budgetunderlag 2016-2018 (Nytt fönster)

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018 - april 2015 (Nytt fönster)

Budget 2015

Regionfullmäktige fastställde i juni 2014 budget för 2015 och flerårsplan för åren 2016-2017. Enligt kommunallagen ska nyvalda regionfullmäktige fastställa budgeten de år då allmänna val genomförts. Efter valet 2014 har Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna enats om att bilda en majoritetsledning i Västra Götalandsregionen. Det innebär ett antal justeringar i den budget som regionfullmäktige antog i juni 2014. Under våren 2015 kommer en sammanhållen budget för 2016 och kommande planperiod att presenteras.

Budgetunderlag 2015-2017

Tjänstemännens budgetunderlag 2015-2017. Arbetsunderlag för politisk beredning av budget 2015 och plan 2016-2017.

Budgetunderlag 2015-2017 (Nytt fönster)

OH-bilder budgetunderlag 2015-2017 (Nytt fönster)

Kompletterande budgetunderlag 2015-2017 - februari 2014 (Nytt fönster)

Kompletterande budgetunderlag 2015-2017 - april 2014 (Nytt fönster)

uiqt|wB&iovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m