Budget

Budgeten finns i tre olika former; budgetunderlag, politisk budget och detaljbudget.  

Budget 2016

Budget 2016 (Nytt fönster)

Budgetunderlag 2016-2018

Tjänstemännens budgetunderlag 2016-2018. Arbetsunderlag för politisk beredning av budget 2016 och plan 2017-2018.

Budgetunderlag 2016-2018 (Nytt fönster)

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018 - april 2015 (Nytt fönster)

Detaljbudget 2015

Detaljbudget 2015 (Nytt fönster, 2015-03-17)

Detaljbudget 2015 förvaltningar/bolag

Budget 2015

Regionfullmäktige fastställde i juni 2014 budget för 2015 och flerårsplan för åren 2016-2017. Enligt kommunallagen ska nyvalda regionfullmäktige fastställa budgeten de år då allmänna val genomförts. Efter valet 2014 har Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna enats om att bilda en majoritetsledning i Västra Götalandsregionen. Det innebär ett antal justeringar i den budget som regionfullmäktige antog i juni 2014. Under våren 2015 kommer en sammanhållen budget för 2016 och kommande planperiod att presenteras.

Budgetunderlag 2015-2017

Tjänstemännens budgetunderlag 2015-2017. Arbetsunderlag för politisk beredning av budget 2015 och plan 2016-2017.

Budgetunderlag 2015-2017 (Nytt fönster)

OH-bilder budgetunderlag 2015-2017 (Nytt fönster)

Kompletterande budgetunderlag 2015-2017 - februari 2014 (Nytt fönster)

Kompletterande budgetunderlag 2015-2017 - april 2014 (Nytt fönster)

Detaljbudget 2014

Detaljbudet 2014(2013-12-20)

TU detaljbudet 2014(2013-12-20)

Detaljbudget 2014 förvaltningar/bolag

Budget 2014

Budget 2014 (Nytt fönster)(Reviderad 2013-08-22; sidan 60 tabell landstingsprisindex, sidan 65 nettoinvesteringar under finansiella poster)

Kortversion av budget 2014 (Nytt fönster)

Budgetunderlag 2014-2016

Tjänstemännens budgetunderlag 2014-2016. Arbetsunderlag för politisk beredning av budget 2014 och plan 2015-2016.

Budgetunderlag 2014-2016 (Nytt fönster)

Kompletterande budgetunderlag 2014-2016 Februari (Nytt fönster)

Kompletterande budgetunderlag 2014-2016 April (Nytt fönster) 

Detaljbudget 2013

 

Detaljbudget 2013

Missiv detaljbudget 2013

Detaljbudget 2013 förvaltningar/bolag

Budget 2013

Budget 2013 (Nytt fönster, uppslag)

Budget 2013 (Nytt fönster, sidvis)

Kortversion av budget 2013

Budgetunderlag 2013-2015

Tjänstemännens budgetunderlag 2013-2015. Arbetsunderlag för politisk beredning av budget 2013 och plan 2014-2015.

Budgetunderlag 2013-2015 (Nytt fönster)

Presentationsbilder budgetunderlag 2013-2015 (Nytt fönster)

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April (Nytt fönster)

Detaljbudget 2012

Detaljbudget 2012 (Nytt fönster)

Detaljbudget 2012 förvaltningar/bolag

Budget 2012

Kortversion av budgeten

Lågupplöst version av Västra Götalandsregionens budget 2012(om du ska skicka den via epost eller läsa direkt på skärmen)

Högupplöst version av Västra Götalandsregionens budget 2012(om du ska skriva ut den)

Budgetunderlag 2012-2014

Tjänstemännens budgetunderlag 2012-2014. Arbetsunderlag för politisk beredning av budget 2012 och plan 2013-2014.

Budgetunderlag 2012-2014 

Kompletterande budgetunderlag 2012-2014 Maj

 

uiqt|wB&iovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m