Budget

Budgeten finns i tre olika former; budgetunderlag, politisk budget och detaljbudget.  

Budget 2015

Den 10 juni 2014 beslutade regionfullmäktige att Socialdemokraternas, Västerpartiets och Miljöparitets gemensamma budgetförslag ska gälla för 2015. Det slutgiltiga beslutet om budgeten för 2015 tas av det nytillträdda fullmäktige i november 2014.

Budgetunderlag 2015-2017

Tjänstemännens budgetunderlag 2015-2017. Arbetsunderlag för politisk beredning av budget 2015 och plan 2016-2017.

Budgetunderlag 2015-2017 (Nytt fönster)

OH-bilder budgetunderlag 2015-2017 (Nytt fönster)

Kompletterande budgetunderlag 2015-2017 - februari 2014 (Nytt fönster)

Kompletterande budgetunderlag 2015-2017 - april 2014 (Nytt fönster)

Detaljbudget 2014

Detaljbudet 2014(2013-12-20)

TU detaljbudet 2014(2013-12-20)

Detaljbudget 2014 förvaltningar/bolag

Budget 2014

Budget 2014 (Nytt fönster)(Reviderad 2013-08-22; sidan 60 tabell landstingsprisindex, sidan 65 nettoinvesteringar under finansiella poster)

Kortversion av budget 2014 (Nytt fönster)

Budgetunderlag 2014-2016

Tjänstemännens budgetunderlag 2014-2016. Arbetsunderlag för politisk beredning av budget 2014 och plan 2015-2016.

Budgetunderlag 2014-2016 (Nytt fönster)

Kompletterande budgetunderlag 2014-2016 Februari (Nytt fönster)

Kompletterande budgetunderlag 2014-2016 April (Nytt fönster) 

Detaljbudget 2013

 

Detaljbudget 2013

Missiv detaljbudget 2013

Detaljbudget 2013 förvaltningar/bolag

Budget 2013

Budget 2013 (Nytt fönster, uppslag)

Budget 2013 (Nytt fönster, sidvis)

Kortversion av budget 2013

Budgetunderlag 2013-2015

Tjänstemännens budgetunderlag 2013-2015. Arbetsunderlag för politisk beredning av budget 2013 och plan 2014-2015.

Budgetunderlag 2013-2015 (Nytt fönster)

Presentationsbilder budgetunderlag 2013-2015 (Nytt fönster)

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April (Nytt fönster)

Detaljbudget 2012

Detaljbudget 2012 (Nytt fönster)

Detaljbudget 2012 förvaltningar/bolag

Budget 2012

Kortversion av budgeten

Lågupplöst version av Västra Götalandsregionens budget 2012(om du ska skicka den via epost eller läsa direkt på skärmen)

Högupplöst version av Västra Götalandsregionens budget 2012(om du ska skriva ut den)

Budgetunderlag 2012-2014

Tjänstemännens budgetunderlag 2012-2014. Arbetsunderlag för politisk beredning av budget 2012 och plan 2013-2014.

Budgetunderlag 2012-2014 

Kompletterande budgetunderlag 2012-2014 Maj

Detaljbudget 2011

 

Detaljbudget 2011

Detaljbudget 2011 förvaltningar/bolag

Budget 2011

Budget 2011

Lågupplöst version av Västra Götalandsregionens budget 2011 (om du ska skicka den via mejl eller läsa direkt på datorn)

Högupplöst version av Västra Götalandsregionens budget 2011 (om du ska skriva ut den)

Kortversion av budgeten

Budgetunderlag 2011-2013

Tjänstemännens budgetunderlag 2011-2013. Arbetsunderlag för politisk beredning av budget 2011 och plan 2012-2013.
Missiv budgetunderlag
Del 1 Medborgarnas Västra Götaland (reviderad 2010-04-08 sid 10-11) 
Del 2 Västra Götalandsregionen - Verksamhet i utveckling (reviderad 2010-03-16 sid 47-48) 
Del 3 Västra Götalandsregionen - Ekonomiska förutsättningar och investeringar

Del 3b Västra Götalandsregionen - Komplettering av ekonomiska förutsättningar (2010-04-27) 

uiqt|wB&iovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m